GAT NEWS & ACTIVITIES

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระการประชุมวิชา...

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016 ในวันที่ 17 มิย. 2559 ...

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร...

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558...

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน...

การปรับเปลี่ยนใบประกาศ

การปรับเปลี่ยนใบประกาศ

เนื่องจากปัจจุบันนี้แพทยสภาได้อนุมัติให้มีการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขาที่เคยอยู่ในโควต้าการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นของแพทยสภาไปแล้ว เป็นผลให้ผู้ที่ได้วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติจากเดิมที่ออกโดยราชวิทยาลัยอายุ...

APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter

APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter

ดูรายละเอียดได้ที่ APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter...