GAT NEWS & ACTIVITIES

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ.ศ. 2560 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ - นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2560 ...

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่...

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระการประชุมวิชา...

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016 ในวันที่ 17 มิย. 2559 ...

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร...

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558

ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558...

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน

สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน...