สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 123
กันยายน -ธันวาคม 2562

  • A young Thai female with chronic watery diarrhea
  • A young Thai male with hematochezia and partial gut obstruction
  • How to improve the quality of duodenoscope reprocessing
  • Spontaneous Rupture of Hepatocellular Carcinoma
  • Irritable bowel syndrome and microbiota

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 123 <ul>
	<li>A young Thai female with chronic watery diarrhea</li>
	<li>A young Thai male with hematochezia and partial gut obstruction</li>
	<li>How to improve the quality of duodenoscope reprocessing</li>
	<li>Spontaneous Rupture of Hepatocellular Carcinoma</li>
	<li>Irritable bowel syndrome and microbiota</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

IYEA 2020 Program

We would like to invite young enthusiastic endoscopists from all around the world to apply for the International Young E...

FNM2020 @Adelaide, Australia (March 24-28, 2020)

Visit www.fnm2020.org.au, for details of the program. ...

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 50 สมาคมแพทย์ระบบทางดิน...

KDDW 2019

On behalf of the Organizing Committee of KDDW 2019, we are deeply pleased to inform you that the 3rd edition of Korea Di...

International Digestive Endoscopy Congress (KIDEC) 2019

Dear President, On behalf of the Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy (KSGE), we would like to welcome y...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)