สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 121
มกราคม - เมษายน 2562

  • An elderly male with history of abdominal surgery and recurrent small bowel obstruction
  • A young male with acute diarrhea with generalized palpable rash
  • A young male with fever and progressive jaundice
  • Autoimmune pancreatitis
  • How to lose weight?

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 121 <ul>
	<li>An elderly male with history of abdominal surgery and recurrent small bowel obstruction</li>
	<li>A young male with acute diarrhea with generalized palpable rash</li>
	<li>A young male with fever and progressive jaundice</li>
	<li>Autoimmune pancreatitis</li>
	<li>How to lose weight?</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

APDW2019

Presentation Portal Sign In Thank you for your interest in presenting. The contribution of presenters is critical and...

Taiwan Digestive Disease Week 2019 (TDDW 2019)

Dear friends, We would like to ask your help for distributing the message from The Gastroenterological Society o...

Intenational Digestive Endoscopy Network 2019 (IDEN 2019)

It is my pleasure to announce the Intenational Digestive Endoscopy Network 2019 (IDEN 2019) will be held at the Grand Hi...

WGO publishes new Pancreatic Cystic Lesions Guideline

WGO has announced the release of the new Pancreatic Cystic Lesions Guideline. This Guideline is chaired by Prof. Juan M...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)