สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

สารจากนายกสมาคม

รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน...

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 115
มกราคม - เมษายน 2560

  • A Woman with Intractable Nausea and Vomiting
  • Lymphoma and Hepatitis C Virus 
  • Management of Gastric Polyps - An Endoscopy-Based Approach 
  • Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct 
  • A Man with Massive Upper GI Bleeding

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 115 มกราคม - เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 57

GI Tournament นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2560 ...

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ....

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-2...

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ ร...

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016 ในวันที่ 17 มิย. 2559 ...

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร

รูปหมู่เฟลโลว์ จบปี 2559 กับ อ.กำธร...

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)