สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 121
มกราคม - เมษายน 2562

  • An elderly male with history of abdominal surgery and recurrent small bowel obstruction
  • A young male with acute diarrhea with generalized palpable rash
  • A young male with fever and progressive jaundice
  • Autoimmune pancreatitis
  • How to lose weight?

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 121 <ul>
	<li>An elderly male with history of abdominal surgery and recurrent small bowel obstruction</li>
	<li>A young male with acute diarrhea with generalized palpable rash</li>
	<li>A young male with fever and progressive jaundice</li>
	<li>Autoimmune pancreatitis</li>
	<li>How to lose weight?</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

APDW 2019 Kolkata, India

Greetings from APDW 2019 Kolkata, India! In reference to our previous e-mails and communication, we are continuously ...

World Congress Istanbul: Travel Grants Available for Training Centers

Dear all, WGO is offering a limited number of travel grants specifically for WGO Training Centers applicants wis...

WGO Publishes Newly Updated Endoscope Disinfection Guideline

Dear Gastroenterological Association of Thailand, WGO has announced the release of the updated “Endoscope ...

the Asian Pacific Digestive Week (APDW2019) to be held at Kolkata, "the Cultural Capital of India" from December 12th – 15th, 2019.

Welcome to the Asian Pacific Digestive Week (APDW2019) to be held at Kolkata, "the Cultural Capital of India" ...

WCOG2019

Call for Abstracts Submission Deadline Extended: 14 July 2019 Interested in presenting research? The World Gastroenter...

APDW2019

Presentation Portal Sign In Thank you for your interest in presenting. The contribution of presenters is critical and...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)