สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

งด การประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมฯประจำเดือนตุลาคม 2563

..
ณ ..

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 27 ฉบับที่ 125
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 • Interhospital Conference
  • Case 1: A middle age Thai female S/P KT with chronic intermittent voluminous watery diarrhea
  • Case 2: A middle age Thai female with duodenal ulcer and chronic watery diarrhea
 • Case Report and Short Review
  • Colorectal Schwannoma
 • Topic Review
  • Occupational hazards for the endoscopist and ergonomic in endoscopy
  • Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia in Gastroenterologist perspective
  • Hepatopulmonary syndrome
  • Pancreaticobiliary maljunction
  • Fecal microbiota transplantation in clinical practice
  • Application of Artifcial Intelligence (Al) in Hepatocellular Carcinoma (HCC)

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 125 <ul>
	<li>Interhospital Conference
	<ul>
		<li>Case 1: A middle age Thai female S/P KT with chronic intermittent voluminous watery diarrhea</li>
		<li>Case 2: A middle age Thai female with duodenal ulcer and chronic watery diarrhea</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Case Report and Short Review
	<ul>
		<li>Colorectal Schwannoma</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Topic Review
	<ul>
		<li>Occupational hazards for the endoscopist and ergonomic in endoscopy</li>
		<li>Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia in Gastroenterologist perspective</li>
		<li>Hepatopulmonary syndrome</li>
		<li>Pancreaticobiliary maljunction</li>
		<li>Fecal microbiota transplantation in clinical practice</li>
		<li>Application of Artifcial Intelligence (Al) in Hepatocellular Carcinoma (HCC)</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม...

GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

APAGE Guidelines on the Management of Inflammatory Bowel Disease during the COVID-19 Pandemic

Dear Council Members and Members of APAGE Member Societies, On behalf of the Executive Committee of APAGE, we ho...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Visitors (Since July 2011)