สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

สารจากนายกสมาคม

นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์

นายกสมาคมฯ
วาระ พ.ศ.2564-2565

งด การประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมฯประจำเดือนตุลาคม 2563

..
ณ ..

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 27 ฉบับที่ 126
กันยายน - ธันวาคม 2563

Interhospital Conference

  • Case 1: A middle age Thai female with history of subacute fever with dull aching lower abdorninal pain with nausca and vorriting
  • Case 2: An elderly Thai male with abdominal distension and new onset ascites
  • Case 3: A middle age Ihai femnale with progressive ascites with jaundice ard abdominal pain
  • Case 4: An elderly Thai fernale with progressive jaundice and low grade fever

Topic Review

  • Endoscopic Management of Ampullary Lesions
  • Superior Mesenteric Artery, Syndrome
  • การเพิ่มอัตราการตรวจพบตึงเนื้อ adenomล ในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (How to improve adenoma detection rate during colonoscopy)
  • ภาวะแทรกซ้อนของตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (complications of acute pancrcatitis)
  • การนอนหลับและกลุ่มโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ (Sleep and functional gastrointestinal disorders)
  • ภาวะติตเชื้อ Cytomegalovius ในระบบทางเดินอาหาร

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 126 <h3>Interhospital Conference</h3>

<ul>
	<li>Case 1: A middle age Thai female with history of subacute fever with dull aching lower abdorninal pain with nausca and vorriting</li>
	<li>Case 2: An elderly Thai male with abdominal distension and new onset ascites</li>
	<li>Case 3: A middle age Ihai femnale with progressive ascites with jaundice ard abdominal pain</li>
	<li>Case 4: An elderly Thai fernale with progressive jaundice and low grade fever</li>
</ul>

<h3>Topic Review</h3>

<ul>
	<li>Endoscopic Management of Ampullary Lesions</li>
	<li>Superior Mesenteric Artery, Syndrome</li>
	<li>การเพิ่มอัตราการตรวจพบตึงเนื้อ adenomล ในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (How to improve adenoma detection rate during colonoscopy)</li>
	<li>ภาวะแทรกซ้อนของตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (complications of acute pancrcatitis)</li>
	<li>การนอนหลับและกลุ่มโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ (Sleep and functional gastrointestinal disorders)</li>
	<li>ภาวะติตเชื้อ Cytomegalovius ในระบบทางเดินอาหาร</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Visitors (Since July 2011)