สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

สารจากนายกสมาคม

รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน...

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคม

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเพ็ญชาติ ชั้น 19 อาคารเหนือ (ติดพรรคประชาธิปัตย์) รพ.วิชัยยุทธ, กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 117
กันยายน-ธันวาคม 2560

  • A Man with Progressive Dysphagia for 1 Year and History of Upper GI Bleeding
  • Feeding Intolerance in Critically-ill Patients
  • Ultrasound Elastography
  • Eosinophilic Esophagitis
  • Gastric Antral Vascular Ectasia (GAVE)

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 117 <ul>
	<li>
	A Man with Progressive Dysphagia for 1 Year and History of Upper GI Bleeding
	</li>
	<li>
	Feeding Intolerance in Critically-ill Patients
	</li>
	<li>
	Ultrasound Elastography
	</li>
	<li>
	Eosinophilic Esophagitis
	</li>
	<li>
	Gastric Antral Vascular Ectasia (GAVE)
	</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาแล...

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 57

GI Tournament นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2560 ...

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ....

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อตั้ง Password ของท่าน

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)