สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 120
กันยายน - ธันวาคม 2561

  • A 56-year-old woman with severe hepatitis and multiple lymphadenopathy
  • A 45-year-old man with chronic diarrhea and generalized edema
  • Microscopic Colitis
  • Management of patients with deferred cholecystectomy
  • Consensus on clinical application of hepatic venous pressure gradient in China 2018
  • Evaluation and Management of NAFLD in Patients with Type 2 DM

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 120 <ul>
	<li>A 56-year-old woman with severe hepatitis and multiple lymphadenopathy</li>
	<li>A 45-year-old man with chronic diarrhea and generalized edema</li>
	<li>Microscopic Colitis</li>
	<li>Management of patients with deferred cholecystectomy</li>
	<li>Consensus on clinical application of hepatic venous pressure gradient in China 2018</li>
	<li>Evaluation and Management of NAFLD in Patients with Type 2 DM</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 59

ด้วยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย กำหนดให้จัดประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ...

ลงทะเบียนการประชุม International Digestive Disease Forum (IDDF) 2019 ฟรี!

เนื่องด้วย The Chinese University of Hong Kong จะจัดการประชุมวิชาการ International Digestive Disease Forum (IDDF) 2019 ใ...

ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมก...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)