สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

นายกสมาคมฯ
วาระ พ.ศ.2566-2567

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 132
กันยายน-ธันวาคม 2565

 • Interhospital Conference
  • กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี ถ่ายอุจจาระเหลวมา 2 เดือน
  • กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 58 ปี ตาตัวเหลือง 10 วันก่อนมาโรงพยาบาล
 • Topic Review
  • วัณโรคตับอ่อน
  • ความสัมพันธ์ของการทําางานของตับและต่อมไทรอยด์
  • การคัดกรองมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร
 • GI Snapshot
  • Transradial TACE with Angio-CT in HCC with tumor thrombus in hepatic vein and IVC

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 132 <ul>
	<li>Interhospital Conference
	<ul>
		<li>กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี ถ่ายอุจจาระเหลวมา 2 เดือน</li>
		<li>กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 58 ปี ตาตัวเหลือง 10 วันก่อนมาโรงพยาบาล</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Topic Review
	<ul>
		<li>วัณโรคตับอ่อน</li>
		<li>ความสัมพันธ์ของการทําางานของตับและต่อมไทรอยด์</li>
		<li>การคัดกรองมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร</li>
	</ul>
	</li>
	<li>GI Snapshot
	<ul>
		<li>Transradial TACE with Angio-CT in HCC with tumor thrombus in hepatic vein and IVC</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เงินเดือน เริ...

TAGE Annual Meeting 2023 : Call For Video Abstract!

Call For Video Abstract! A chance to win travel grants and attend " 19th TAGE Annual Meeting 2023 " MYTT Be...

ขอเชิญสมาชิกฯเข้าร่วมประชุม IDDF 2023 (ฟรี / จำนวนจำกัด)

เนื่องต้วยสมาคมฯ ไต้รับจตหมายแจ้งจาก The Chinese University of Hong Kong จะจัดการประชุมวิชาการ International Digestive D...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Web Analytics
Visitors (Since July 2011)