ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 58 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
คุณพรทิพย์ จิณแพทย์
โทร 02-4197282 ต่อ 118 โทรสาร 02-4115013
E-mail: porntip.jinpat@gmail.com

ดาวน์โหลด Brochure