การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 55 (23-25 พย. 58)
 

ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 55 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "Advances in Diagnostic and Therapeutic Options for GI and Liver Diseases" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Download Brochure สำหรับการลงทะเบียน
จดหมายเชิญประชุมกลางปี 2558 พยาบาล นักวิจัย นักวิทย์

Official airlines: Thai Airways International (event code: TG1511039)

Program GAT Meeting 2015
Invitation Letter

Professor
Vikit Viranuvatti
    The Gastroenterological Association of Thailand was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting members of 34, the association has been grown up successfully...
  • อ่านต่อ
  •  Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand