คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)
 
Irritable Bowel Syndrome (Guideline 2012)

ความรู้ทั่วไป
หลักสูตรฝึกอบรม
แนวทางการรักษา
E-Poster ผลงานวิจัย 2557
E-Poster ผลงานวิจัย 2556
E-Poster ผลงานวิจัย 2555
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand