สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 ตึกผะอบ ชั้น  1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย  กรุงเทพ 10700 
 โทรศัพท์ 02-4120586,  โทรสาร 02-4120586


 แบบฟอร์มส่งอีเมล์ถึงสมาคม

 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
ชื่อ  
นามสกุล    
โทรศัพท์    
อีเมล์    
ข้อความ    


ป้อนตัวหนังสือที่เห็นในภาพ

 
ประวัติความเป็นมา
อาจารย์วีกิจ วีรานุวัตติ์
ประวัติศาสตร์สำคัญของสมาคม
นายกสมาคมในอดีต
สารจากนายกสมาคม
บทบาทและหน้าที่
คณะกรรมการ
สมาชิกสมาคม
ติดต่อสมาคม
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand